Wyjątkowy, bardzo dobrze zachowany schron niemiecki, wzniesiony na początku lat 30. Posiadał niewielką kubaturę. Zbudowany w okresie, kiedy kategorie odporności ustalone były wg instrukcji "Stellungsbau" z sierpnia 1930r., klasyfikującej nasz obiekt jako "Friedensbauten" - zbudowany w czasie pokoju. Miał wytrzymać stromotorowy ogień dział kal. 150mm*.

Schron - na swoje szczęście (!) - regularnie jest zalewany. Z tego powodu jego częściowo uchowane wyposażenie niestety ulega coraz większej korozji. Skutki utleniania widać na powierzchni wszystkich stalowych elementów. Z drugiej strony stojąca woda zdaje się być swoistym strażnikiem zachowanego pancerza utrudniając jego ewentualną grabież... Wnętrze obiektu kryło dwa pomieszczenia. Pierwsze z nich to przedsionek/śluza gazoszczelna. Drugie to niewielka izba bojowa o ograniczonych do absolutnego minimum funkcjach socjalnych. Załoga miała tu do dyspozycji pomieszczenie o mikrych wymiarach 200x252cm! W rzeczonym schronie na uwagę zasługuje kompletna płyta stalowa 8cm: zachowały się tu prowadnice, zasuwy oraz dźwignia ryglująca. Niestety schron jest obecnie pozostawiony sam sobie. Może lokalne władze/LP powinny rozważyć jego zamknięcie?

Metryczka:

Umocnienia: Oder-Stellung**
Pancerze: 1x płyta stalowa 240x190x8cm, 1x drzwi stalowe z wyłazem lub bez, 1x drzwi stalowe dwudzielne, 1x drzwi gazoszczelne
Uzbrojenie: 1x MG 08
Odporność: na ogień stromotorowy kal. 150mm
Rok budowy: 1931-1932 (?)

Galeria:

*Szczerze polecam lekturę dwóch artykułów: 

  • D. Pstuś, Pozycja Pomorska ­ odcinek „Pilowmühle”. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju konstrukcji niemieckich obiektów bojowych do roku 1936 [w:] Poszukiwania nr 02/2009, marzec 2009, s. 67-78.
  • D. Pstuś, S. Sabien, Der friedensmäßige Oderausbau im Bereich der Festungskommandantur Küstrin in den Jahren von 1931 bis 1933 [w:] Fortifikation, Ausgabe 31, 2017.

**Ze względu na unikalność prezentowanego schronu postanowiłem nie publikować publicznie informacji o przybliżonej lokalizacji obiektu! PROSZĘ TAKŻE O NIE PUBLIKOWANIE TAKIEJ INFORMACJI W KOMENTARZACH! Komentarze czyniące na przekór mojej prośbę będą usuwane!