Obok prezentowanego schronu Ru. 24, znaleźć można niewielkiego sąsiada - schron bojowy również wybudowany w kategorii odporności C, ale składający się tylko z jednego pomieszczenia. Obecnie jest to, jak to się potocznie określa, piękny przykład "tulipana". Wybuch oderwał strop i zwalił go do wnętrza konstrukcji...

Metryczka:

Schron bojowy dla km o ogniu czołowym Ru. 25
(MG-Schartenstand Ru. 25)
Umocnienia: Pozycja Pomorska (Pommern-Stellung)
Odcinek: Runica (Ruhnowfließ)
Pancerze: 1x płyta stalowa 196x150x4cm (?), 1x 14P7 (?)
Uzbrojenie: 1x MG 08
Odporność: C
Rok budowy: 1936 (?)

Galeria: