Odwiedzamy dziś okolice Tuczna i niesamowity odcinek Pozycji Pomorskiej, nad przepiękną Młynówką*! Rzeczony obiekt to jednosektorowy schron bojowy Ru. 10 o - jak na Pomorską - całkiem dobrym stanie zachowania. W przeciwieństwie do większości swoich sąsiadów otrzymał on kategorię odporności "B1"**. Wyjątek ten spowodowany był prawdopodobnie powierzonym zadaniem: osłona przeprawy nad Runicą, skutkiem czego był to z pewnością schron bardziej narażony na ostrzał przeciwnika. Nie wykluczone też, że był to schron dowodzenia, aczkolwiek potrzebna byłaby tu konfrontacja z odpowiednimi dokumentami! Już oględziny zewnętrzne ukazują dobry stan zachowania i zaostrzają apetyt na wejście do środka!

No to wchodzimy do środka! Wnętrze schronu kryje w sobie trzy pomieszczenia. Pierwszym z nich był blok wejściowy. Prowadziła do niego para drzwi 14P7. Blok wejściowy tradycyjnie pełnił też rolę śluzy gazoszczelnej. Na ścianach znajdziemy mnóstwo śladów po funkcjach jakie blok wejściowy spełniał. Kolejnym pomieszczeniem była izba załogi. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa zachowane kompletne (?) pancerze - tzw. "ramki"***. Na ścianach znajdziemy wiele zachowanych napisów eksploatacyjnych. Jako ostatnie i niestety najgorzej zachowane, pozostało pomieszczenie bojowe. Wybuch, który wyrwał ze ściany czołowej płytę stalową 7P7, przemieścił co nieco ściany, na szczęście strop pozostał na swym miejscu. Pomimo zniszczeń ściany dalej noszą ślady wyposażenia.

Metryczka:

Umocnienia: Pommern-Stellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Ruhnowfließ (Runica*)
Pancerze: 1x 7P7, 2x 14P7, 2x lekka stalowa tarcza ze strzelnicą broni ręcznej ("ramka"), 2x stalowe drzwi dwudzielne, 2x drzwi gazoszczelne
Uzbrojenie: 1x MG 08
Odporność: B1
Rok budowy: 1936

Galeria:

*Nazwa odcinka zaczerpnięta została od rzeki Runica, obecnie znanej również pod nazwą Młynówka.

**Na tym tymże odcinku, wybitnie o charakterze leśnym, dominującą była kat. "C".

***Za pomoc i czujność dziękuję Franz Aufmann/http://hauba.pl/