Być może jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów Wału Pomorskiego. Swoisty symbol Wałcza oraz muzeum Grupa Warowna Cegielnia - Skansen Fortyfikacyjny - oddziału Muzeum Ziemi Wałeckiej. Ilekroć odwiedzam odcinek Wałcz Południe, to zawsze robi na mnie duże wrażenie. D. Kro. S.

6 był to B-Werk składający się z 2-kondygnacyjnej części biernej, gdzie swoje miejsce miały izby dowódcy, łączności, załogi, oddziału wypadowego, sanitarne i techniczne oraz z części bojowej, mającej formę żelbetowej wieży, w której MG 08 ukryty był pod kopułą 2P7. Obie części połączone były poterną. Atrakcyjność obiektu w nietypowy sposób zwiększyły jego powojenne koleje: Wokół obiektu działała żwirownia, w której wydobycie doprowadziło do odsłonięcia poterny i części bojowej oraz osunięcia i przechylenia części biernej.

Za udzielenie cennych informacji nt. B-Werk-a D. Kro. S. 6 dziękuję Dariusz Pstuś!!! Link do komentarza nt. zamieszania z nazewnictwem: Kliknij!

Metryczka:

Umocnienia: Pommernstellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Deutsch Krone Süd (Wałcz Południe)
Pancerze: 1x 2P7, 1x 7P7, 2x 14P7, 2x tarcza ze strzelnicą
Uzbrojenie: 2x MG 08
Odporność: B
Rok budowy: 1935

Galeria: