Obiekt niewielki rozmiarami, ale robiący wielkie wrażenie! By go zobaczyć należy wspiąć się na wysoką na ok. 30m skarpę wznoszącą się nad doliną Odry - warto! Schron pełnił rolę obserwacyjną oraz - prawdopodobnie - dowodzenia. Obiekt zachował się w bardzo dobrym stanie. Przede wszystkim zachowało się w nim to, co gdzie indziej, w mniej lub bardziej brutalny sposób, zostało usunięte - stalowa płyta, która osłaniała stanowisko obserwatora! Obiekt był idealnie zakamuflowany: od przedpola praktycznie niewidoczny, dopiero z bliskiej odległości mógł zdradzać jego położenie wysunięty peryskop.

Płyta stalowa - osłona stanowiska obserwatora - zamontowana była równo z płaszczyzną gruntu.

Dane techniczne - płyta stalowa osłaniająca obserwatora
(Deckplatte für Scherenfernrohr)
Waga [t]: bd. 
Szerokość [mm]:  2000 
Wysokość [mm]: 2000 
Grubość [mm]:  100 
Średnica otworu peryskopowego [mm]: 300

Zajrzyjmy do środka! Obiekt podporządkowany był swej obserwacyjno-dowódczej funkcji. Obiekt posiadał trzy pomieszczenia, w których zachowało się kilka elementów wyposażenia. Co oczywiste najciekawszym jest stanowisko obserwatora, w którym możemy obejrzeć podest, na którym stał obserwator, drewniane składane siedzisko (zachowały się resztki drewnianego blatu!) oraz stalową płytę osłaniającą stanowisko. W samej izbie obserwatora znajduje się również nie lada ciekawostka: jest to czerpnia, która doprowadzała powietrze do izby załogi. Prawdopodobnie samo pomieszczenie służące obserwatorowi nie było gazoszczelne! W izbie załogi zachowana jest strzelnica broni ręcznej z tzw. pancerzem skrzynkowym, a na ścianach widoczne liczne, choć nadszarpnięte przez ząb czasu napisy eksploatacyjne. Niestety obiekt jest podtapiany przez wodę deszczową.

Za gros niezbędnych informacji nt. obiektu dziękuję panom Dariuszowi Pstusiowi (4 historie) oraz dzielnemu przewodnikowi Pawłowi Pochockiemu (Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk)!

Metryczka:

Umocnienia: Oderstellung (Pozycja Odry)
Odcinek: Milzig-Hammer (Milsko-Tarnawa)
Pancerze: 1x płyta stalowa osłaniająca obserwatora, 1x tarcza ze strzelnicą broni ręcznej tzw. "skrzynka", 1x 14P7
Uzbrojenie: --
Odporność: B1
Rok budowy: 1935

Galeria: