Fort VIIIa jako fort pośredni tzw. nowego typu zbudowano w latach ok. 1887–1890. Jego zadaniem było wspomaganie obrony obszaru między fortem VIII a XIX. Realizację tego zadania miały umożliwić lekkie działa rozmieszczone na głównym wale. Fort przeobrażał się w mniejszym lub większym stopniu aż do 1939r. Wpływ na jego formę mięli - co oczywiste - nie tylko Niemcy, ale również Polacy. Obecnie Fort częściowo jest dostępny dla zwiedzających: dość swobodnie można poruszać się po jego naziemnej infrastrukturze. Podziemia dostępne są za przyzwoleniem jego właściciela.

KAPONIERA SZYJOWA

Fort był otoczony fosą głęboką na 6m i szeroką na 9m, chronioną przez broń przeciwszturmową umieszczoną w kaponierach Jedna z nich przestrzeliwała odcinek szyjowy fosy i znajdowała się przy koszarach szyjowych.

KOSZARY SZYJOWE I FOSA

Fort pośredni "nowego typu" miał kształt trapezu i otoczony był fosą, która posiadała w części czołowej i barkowej murowaną przeciwskarpę i ziemną skarpę, natomiast w części szyjowej na odwrót: ziemną przeciwskarpę i murowaną skarpę. Na szczycie przeciwskarpy fosa otoczona była płotem fortecznym.

W szyi, oprócz kaponiery, znajdował się niewielki blok koszarowy, w którym znajdowała się również główna brama z "mostem" zwodzonym.

KOSZARY CZOŁOWE

W części czołowej Fortu, pod wałem, znajdował się główny blok koszarowy. Przed nim znajdował się niewielki dziedziniec.W koszarach szyjowych znajdowały się izby dla dowódcy, oficerów, żołnierzy, ponadto kuchnia, studnia i magazyny żywności oraz artyleryjskie.

WAŁ

Realizację zadań stojących przed załogą Fortu VIIIa Rohr miała umożliwić lekka artyleria. Rozmieszczona była ona na 6 stanowiskach poprzecinanych 5 poprzecznicami. W poprzecznicach umieszczone były 3-kondygnacyjne schrony. Na fotografiach widoczne są ich najwyższe kondygnacje pełniące rolę schronów pogotowia lub remiz artyleryjskich. Niższe kondygnacje pełniły role magazynowe. Kondygnacje połączone były ze sobą klatkami schodowymi, znajdowała się tam także winda amunicyjna.

Teren Fortu jest obecnie nieco zaniedbany i, co za tym idzie, porasta go gęsta roślinność. Utrudnia to jego eksplorację. Ale, co ważniejsze, skutkować będzie systematyczną dewastacją fortu...

STANOWISKO OBSERWACYJNE NR K6

Wśród przeobrażeń, które dotknęły Fort w 1939r. było wzniesienie stanowiska obserwacyjnego z wykorzystaniem pruskiej kopuły. Artykuł na jej temat na łamamch "Fortyfikacji" znajduje się TUTAJ, ponadto pojawił się na zaprzyjaźnionej stronie hauba.pl ciekawy artykuł nt. samej pruskiej kopuły obserwacyjny, który dostępny jest TUTAJ - polecam!

Galeria: