Jak każda bateria artyleryjska, tak i 17. BAS potrzebowała oczu. Zazwyczaj Baterie Artylerii Stałej otrzymywały dwa stanowiska obserwacyjne. Podstawowym był tzw. główny punkt kierowania ogniem (GPKO). Obok niego istniał tzw. zapasowy punkt kierowania ogniem (ZPKO). Dane dostarczane przez nie trafiały do centrali artyleryjskiej.

Na zdjęciach prezentuję "Wieżę nr 38" stanowiącą jeden z dwóch ZPKO 17. BAS w Janogrodzie. Na jej wyposażeniu była prawdopodobnie kopuła z dalmierzem stereoskopowym o podstawie 3 m typu DM-3 (lub DM-4). Co ciekawe, wiele wskazuje, że przez pewien czas, prawdopodobnie aż do 1959, widoczny na zdjęciu Janogrodzki ZPKO pełnił rolę GPKO. Wynikało to z faktu, że była to konstrukcja szybsza w budowie i łatwiejsza do wyposażenia.

Wieża przetrwała do dziś. Kopuła wraz zdalmierzem została oczywiście zdemontowana. Niestety wejście na ZPKO bez specjalistycznego sprzętu jest obecnie niemożliwe... Szkoda...

Za cenne sugestie nt. obiektów ZPKO dziękuję Arkadiusz Woźniakowski i Piotr Matuszewski!

Galeria:

===============================
Jeśli chcesz - wesprzyj mnie - https://patronite.pl/Fortyfikacje
===============================