Pozostajemy na Pozycji Pomorskiej! Dziś odwiedzimy kolejny - wyjątkowy - schron wzniesiony w 1932 roku. Pojawiły się wówczas w fortyfikacji niemieckiej nowe konstrukcje. Projektanci postanowili połączyć w jednym dziele rolę schronu bojowego oraz ukrycia dla piechoty*. Ponadto izba bojowa miała posiadać tzw. "kazamatę pancerną", czyli osłonę w postaci dwóch stalowych płyt: stropowej oraz frontowej. Takie, trzyizbowe obiekty, wzniesione zostały na kilku budowanych na początku lat 30. niemieckich liniach umocnień. Mimo że każda z wyżej wspomnianych budowli spełniała wymagania zawarte w instrukcji Stellungsbau z 4 sierpnia 1930 roku, to stosowano tu projekty indywidualne. Poszczególne schrony różniły się układem i orientacją wobec siebie śluzy, pomieszczenia wypoczynku oraz izby bojowej. Nierzadko różnice dotyczyły również rozwiązań wejścia do schronu.

Izba bojowa. Jedyną stalową pozostałością po pancerzu pionowym są wsporniki, na których ona spoczywała.

Przykładem takiej właśnie konstrukcji był schron Pozycji Pomorskiej o sygnaturze Pr. Ost 11. Wzniesiono go na odcinku Prusinowo wschód. Ogniem km-u pokrywał przedpole schronu Pr. Ost 10. Obiekt - jak nakazywała instrukcja - posiadał odporność pozwalającą na przetrzymanie stromotorowego ostrzału pociskami o kalibrze 150 mm. Stąd jego ściany otrzymały grubość ok. 100 cm, a strop, ok. 80. Do schronu prowadziło jedno wejście opatrzone okapem i zamykane ciężkimi drzwiami stalowymi z wyłazem lub bez. Warto zwrócić uwagę na częściowo zachowany kamuflaż w postaci pokrycia charakterystycznym tynkiem z domieszką gruboziarnistego żwiru.

Izba wypoczynku. Było to pomieszczenie o niewielkich wymiarach.

Stand składał się - podobnie jak jego odpowiednicy z "kazamatą pancerną", wzniesieni w 1932 roku - z trzech pomieszczeń. Była to śluza gazowa, izba wypoczynku oraz pomieszczenie bojowe. Śluza gazowa nie była połączona z systemem wentylacji. Uwagę zwraca forma schodni, która w przekroju poziomym została ukształtowana pod kątem wobec płaszczyzny otworu wejściowego**. Izba wypoczynku posiadała prosty system wentylacyjny. "Pikanterii" pomieszczeniu nadaje fakt umieszczenia w nim wyjścia ewakuacyjnego, co w 1932 roku nie było powszechnym rozwiązaniem. Ponadto zostało ono umieszczone w ścianie bocznej schronu! Było to wyjście ewakuacyjne starego typu. Zostało częściowo zniszczone, co ukazało jego nieskomplikowaną konstrukcję. Pomiędzy izbą wypoczynku a bojową zamieszczono śluzę. Jej pokonanie nie należało do najłatwiejszych: prócz pary drzwi należało pokonać pochyloną pod niewielkim kontem ściankę, wspinaczkę miały ułatwiać stalowe klamry. Izba bojowa posiadała standardową formę. Było to pomieszczenie o wymiarach 200x200 [cm] i wysokości 190 cm. Pionowa (frontowa) płyta stalowa posiadała wzmocnienie w postaci żelbetowej ławy w kształcie litery "T". Uzbrojenie stanowił standardowo sMG 08.

Schron zachował się w nie najgorszym stanie!

Metryczka:

Schron bojowy dla km o ogniu czołowym (płyta stalowa ze strzelnicą i płytą stropową) Pr. Ost 11
(Unterstand für ein M.G.mit Scharten- und Deckenplatte [Friedensbau] Pr. Ost 11)
Umocnienia: Pozycja Pomorska (Pommern-Stellung)
Odcinek: Prusinowo Wschód (Preussendorf Ost)
Pancerze: 1x kazamata pancerna:
- płyta czołowa: 320x165x10 [cm],
- płyta stropowa: 320x305x10 [cm],
1x ciężkie drzwi stalowe z wyłazem lub bez, 1x drzwi gazoszczelne, 1x ciężkie drzwi stalowe dwudzielne
Uzbrojenie: 1x MG 08
Odporność: na ogień stromotorowy kal. 150 mm
Rok budowy: 1932

Galeria:

 

*S. Sabien, "Pozycja Pomorska. Pierwszy etap budowy Pozycji Pomorskiej w świetle dokumentów z Federalnego Archiwum Wojskowego we Freiburgu" [w:] 4 Historie, nr 1 2015 (2), s. 56.

**Schemat tej ciekawej konstrukcji również znajdziemy w wyżej wspomnianym artykule na s. 54.

===============================
Jeśli chcesz - wesprzyj mnie - https://patronite.pl/Fortyfikacje
===============================