Jaz wybudowany w latach 1935-36 służył do podnoszenia poziomu rzeki Pilawy i utrzymania jej walorów obronnych na odcinku ponad 2 km. Był projektem indywidualnym. Wzniesiony na planie wydłużonego, nieregularnego prostokąta. Konstrukcja żelbetowa z elementami stalowymi do regulacji przepływu wody. Budowla złożona z dwóch odcinków ścianki szczelnej wykonanych na obu brzegach rzeki, utrzymujących masy wody przyległe do jazu (wbita ścianka Larsena z koroną żelbetową).

Między ściankami jaz złożony z przelewu i przyczółków; w przyczółku zachodnim znajdowały się trzy kanały odpływowe dla wody z mechanizmami dla ich zamykania. Nad kanałami wzniesiono schron bierny. Wewnątrz schronu pomieszczenia z mechanizmami regulującymi spust wody. Brak wyposażenia i instalacji (po 1945 r. zdemontowano mechanizmy do spiętrzania i spustu wody). Obiekt był częściowo maskowany nasypem ziemnym.

Metryczka:

Umocnienia: Pozycja Pomorska (Pommern-Stellung)
Odcinek: Młyn Brzeźno (Bruchmühle)
Pancerze: 1x 14P7
Uzbrojenie: --
Odporność: B1
Rok budowy: 1935/1936

Galeria: