Szlak: Wał Pomorski - Linia Noteci/Die Pommernstellung - Netzestellung rozwija się! Dotychczas zaśmiecone i totalnie zarośnięte obiekty ukazują swe, dotychczas skrywane tajemnice. Fortyfikacje wspierają takie działania, pod warunkiem, że akcja odbywa się pod odpowiednim nadzorem, z dbałością o zachowanie pozornie nieznaczących, ale jakże ważnych detali. Od jakiegoś czasu oko każdego pasjonata cieszyć może dwusektorowy schron bojowy położony wśród zabudowy Santoka. Schron został dosyć mocno uszkodzony. Usunięto z niego prawie wszystkie pancerze, uchowała się jedynie tarcza ze strzelnicą broni ręcznej 48P8.

Podłożony przez saperów ładunek był na tyle silny, że eksplozja całkowicie pozbawiła schron stropu. Sile wybuchu oparły się ściany zewnętrzne oraz w pewnej mierze wewnętrzne. W dosyć dobrym stanie zachowała się elewacja wejściowa. Zarys konstrukcji jest całkowicie widoczny. Schron był standardową konstrukcją B1-5a, składającą się z czterech pomieszczeń (nie licząc korytarza umożliwiającego komunikację pomiędzy izbami). Izby bojowe, osłonięte płytami stalowymi 7P7, przestrzeliwały odpowiednio: drogę prowadzącą do mostu nad Notecią oraz koryto w/w rzeki na wschód od mostu. Warto samodzielnie wybrać się na Szlak : Wał Pomorski - Linia Noteci / Die Pommernstellung - Netzestellung by naocznie ocenić postęp prac, a przede wszystkim - nie bójmy się takiego określenia ;) - piękno umocnień Pozycji Pomorskiej!

Metryczka:

Umocnienia: Pommern-Stellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Zantoch (Santok)
Pancerze: 2x 7P7, 1x 14P7, 2x 48P8 (?)
Uzbrojenie: 2x MG 08
Odporność: B1
Rok budowy: 1937

Galeria: